Agtergrond

Preprimêre Skool Mayville se doel is om aan die gemeenskap die hoog moontlikste kwaliteit onderrig en kindersorg te verskaf deur gebruik te maak van professionele opgeleide personeel. Die skool akkommodeer ±170 leerders met babas vanaf 6 weke tot en met 5 jaar (Gr RR) kleuters. Ons personeel ondergaan gereeld formele noodhulp en brandweer opleiding en word voortdurend bemagtig met indiensopleiding. Verskeie funksies en byeenkomste word jaarliks aangebied, soos: Atletiek, Konsert en Diplomaplegtigheid. Die skool hou gereeld In-en-Uitstappies en bied ook 'n wye verskeidenheid Buitemuurse Aktiwiteite aan. Sekuriteit by die skool is op 'n hoё standaard want u kind se veiligheid is belangrik.

Ons Missie

|

Visie

Om deur individuele aandag en sorg, elke kind, van baba tot voorskool, na die beste van hul vermoëns op te voed, te onderrig en voor te berei vir sy/haar skoolloopbaan.

Dit word bereik deur:

  • Toegewyde personeel wat onderneem om die ouers en/of voogde van ons skool te lei, te ondersteun en van hulp te wees in die opvoeding van hul kinders.
  • Die belange van elke kind en sy/haar ouer/voogde te ag as van kardinale belang.
  • Die skool se personeelkorps as een van sy belangrikste bates te beskou en te verseker dat hulle op professionele vlak funksioneer en verder ontwikkel tot voordeel van die proses en hulself.