Daaglikse Program

Kameelperdklas (Gr RR)
6:15 - 7:30 Aankoms en Buitespel (in die somer)
7:30 – 7:40 Toiletroetine
7:40 – 8:00 Opening en Register
8:00 – 8:15 Ontbyt
8:15 – 8:30 Temabespreking
8:30 – 10:00 Kunsaktiwiteit en Binnespel
10:00 – 10:15 Opruim
10:15 –10:30 Verversings
10:30 - 10:40 Toiletroetine
10:40 – 10:50 Taalaktiwiteit en Storietyd
10:50 – 11:00 Musiek en beweging
11:00 – 11:45 Buitespel
11:45 – 11:50 Hande was
11:50 – 12:20 Middagete
12:20 – 12:30 Toiletroetine
12:30 – 13:00 Rustyd vir voldag / Vertrektyd vir halfdag maatjies
13:00 – 14:30 Slaaptyd vir alle voldag maats
14:30 – 15:00 Opstaan en Toiletroetine
15:00 – 15:20 Verversings
15:20 – 16:00 Buitespel en Vertrektyd
16:10 – 16:30 Toiletroetine en Gesiggies afvee
16:30 – 17:30 Buitespel en Vertrektyd
Olifant (4-5 jariges)
6:15 - 7:30 Aankoms en Buitespel (in die somer)
7:30 – 7:40 Toiletroetine
7:40 – 8:00 Opening en Register
8:00 – 8:15 Ontbyt
8:15 – 8:30 Temabespreking
8:30 – 10:00 Kunsaktiwiteit en Binnespel
10:00 – 10:15 Opruim
10:15 –10:30 Verversings
10:30 - 10:40 Toiletroetine
10:40 – 10:50 Taalaktiwiteit en Storietyd
10:50 – 11:00 Musiek en beweging
11:00 – 11:45 Buitespel
11:45 – 11:50 Hande was
11:50 – 12:20 Middagete
12:20 – 12:30 Toiletroetine
12:30 – 13:00 Rustyd vir voldag / Vertrektyd vir halfdag maatjies
13:00 – 14:30 Slaaptyd vir alle voldag maats
14:30 – 15:00 Opstaan en Toiletroetine
15:00 – 15:20 Verversings
15:20 – 16:00 Buitespel en Vertrektyd
16:10 – 16:30 Toiletroetine en Gesiggies afvee
16:30 – 17:30 Buitespel en Vertrektyd
Skilpad (3-4 jariges)
6:15 - 7:30 Aankoms en Buitespel (in die somer)
7:30 – 7:40 Toiletroetine
7:40 – 8:00 Opening en Register
8:00 – 8:15 Ontbyt
8:15 – 8:30 Temabespreking
8:30 – 10:00 Kunsaktiwiteit en Binnespel
10:00 – 10:15 Opruim
10:15 –10:30 Verversings
10:30 - 10:40 Toiletroetine
10:40 – 10:50 Taalaktiwiteit en Storietyd
10:50 – 11:00 Musiek en beweging
11:00 – 11:45 Buitespel
11:45 – 11:50 Hande was
11:50 – 12:20 Middagete
12:20 – 12:30 Toiletroetine
12:30 – 13:00 Rustyd vir voldag / Vertrektyd vir halfdag maatjies
13:00 – 14:30 Slaaptyd vir alle voldag maats
14:30 – 15:00 Opstaan en Toiletroetine
15:00 – 15:20 Verversings
15:20 – 16:00 Buitespel en Vertrektyd
16:10 – 16:30 Toiletroetine en Gesiggies afvee
16:30 – 17:30 Buitespel en Vertrektyd
Pikkewyne (2 -3 jariges)
6:15 - 7:30 Aankoms en Buitespel (in die somer)
7:30 – 7:40 Toiletroetine
7:40 – 8:00 Opening en Register
8:00 – 8:15 Ontbyt
8:15 – 8:30 Temabespreking
8:30 – 10:00 Kunsaktiwiteit en Binnespel
10:00 – 10:15 Opruim
10:15 –10:30 Verversings
10:30 - 10:40 Toiletroetine
10:40 – 10:50 Taalaktiwiteit en Storietyd
10:50 – 11:00 Musiek en beweging
11:00 – 11:45 Buitespel
11:45 – 11:50 Hande was
11:50 – 12:20 Middagete
12:20 – 12:30 Toiletroetine
12:30 – 13:00 Rustyd vir voldag / Vertrektyd vir halfdag maatjies
13:00 – 14:30 Slaaptyd vir alle voldag maats
14:30 – 15:00 Opstaan en Toiletroetine
15:00 – 15:20 Verversings
15:20 – 16:00 Buitespel en Vertrektyd
16:10 – 16:30 Toiletroetine en Gesiggies afvee
16:30 – 17:30 Buitespel en Vertrektyd
Hasie (12 maande - 2 jaar)
6:15 - 7:30 Aankoms en Buitespel (in die somer)
7:30 – 8:00 Ontbyt
8:00 – 8:30 Toiletroetine (doeke ruil)
8:30 – 9:00 Temabespreking en beweging
9:00 – 9:30 Vryspel en Kunsaktiwiteit
9:30 – 9:45 Verversings
9:45 – 11:00 Buitespel
11:00 - 11:30 Toiletroetine
11:30 – 12:00 Middagete
12:00 – 14:30 Slaaptyd
14:30 – 15:00 Opstaan en Toiletroetine
15:00 – 15:20 Verversings
15:20 – 16:00 Buitespel en Vertrektyd
16:00 – 16:15 Toiletroetine en Gesiggies afvee
16:15 – 17:30 Buitespel en Vertrektyd
Baba (6 weke - 12 maande)
6:15 - 7:30 Aankoms
7:30 – 8:15 Ontbyt
08:15 – 08:30 Doeke ruil en gesiggies afvee
08:30 – 10:30 Slaap
10:30 – 10:45 Doeke ruil
10:45 – 11:30 Buitespel en stimulasie
11:30 – 12:00 Middagete
12:00 – 12:15 Doeke ruil en gesiggies afvee
12:15 – 13:15 Binne/buitespel
13:15 – 13:30 Doeke ruil
13:30 – 15:30 Slaap
15:30 – 16:00 Doeke ruil en verklee
16:00 – 17:30 Vryspel en vertrek